Scroll To Top

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME

VE SPOLEČNOSTI DR. BERNHARDA STEINERA ZABÝVAJÍCÍ SE SPRÁVOU NEMOVITOSTÍ!

Firma Dr. Bernhard Steiner – správa nemovitostí spol. s r.o., již ve 4. generaci úspěšně vedený rodinný podnik, byla založena roku 1920 ve Štýrském Hradci v Rakousku.

V roce 1992 založil Dr. Bernhard Steiner obchodní zastoupení v Praze, které se specializuje na správu obytných domů, obchodních a administrativních center v Praze.

Našim zákazníkům nabízíme okamžité řešení problémů, rychlé zpracování zakázek a spolehlivý, pružný, pohotový a angažovaný tým.

Naším cílem je zhodnocování nemovitostí našich zákazníků pomocí:

 • cíleného poradenství poskytovaného zákazníkům,
 • svědomitého udržování staveb,
 • spokojených firemních i soukromých nájemců

Přístup pro stávající klienty

Uživatelské jméno:


Heslo:


SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

DR. BERNHARD STEINER SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R. O.

Účelem našeho podnikání je převzetí veškerých funkcí, které s sebou přináší činnost správce nemovitostí. Chápeme sami sebe jako podnik poskytující služby a zpracováváme angažovaně, tvořivě a cílevědomě rozmanité požadavky, se kterými nás naši zákazníci a stálé změny ve společnosti konfrontují.

Své zákazníky bereme vážně a stavíme je do centra našich aktivit, protože jejich spokojenost je pro nás měřítkem úspěchu. Naším cílem je rozpoznávat včas potřeby našich zákazníků a podporovat je pomocí inovativních a nekonvenčních řešení. Na poptávky reagujeme rychle a závazně a včas informujeme o nenadálých změnách příslušných dohod.

Stálou kontrolou a zlepšováním kvality plnění zvyšujeme průběžně tvorbu přidané hodnoty našich služeb, abychom tak dosahovali co největšího užitku pro naše objednatele. Otevřenost a serióznost formuje partnerství s našimi objednateli a obchodními partnery.

Každý zodpovědný pracovník má k ruce kancelářskou sílu a ručí za všechny záležitosti. Zákazník proto potřebuje jen jednu kompetentní kontaktní osobu, která zodpoví veškeré jeho otázky a splní jeho přání.

Naši pracovníci se neustále dále vzdělávají. Absolvují odborné semináře a kurzy Asociace realitních kanceláří (ARK) a zúčastňují se kongresů pořádaných mezinárodním profesním sdružením podnikatelů v oblasti nemovitostí (FIABCI). Členství v těchto asociacích je podmíněno kvalitou a solidností členů.

SLUŽBY

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

 • Vedení evidence příjmů a výdajů za spravovanou nemovitost.
 • Vedení účetnictví pro vlastníka nemovitosti.
 • Zpracování dalších informací a podkladů dle přání vlastníka.
 • Zpracování přiznání daně z nemovitosti.
 • Vystavování pokladních dokladů a faktur.
 • Vedení evidence k jednotlivým nájemním smlouvám / nájemcům, archivace dokumentů.
 • Evidence plateb jednotlivých vlastníků jednotek či nájemců, upomínání neplatičů.
 • Sledování a realizace úprav výše nájemného a záloh na služby poskytované s nájmem dle aktuální zákonné úpravy a smluvních ujednání.
 • Roční vyúčtování služeb spojených s bydlením pro nájemce a pro vlastníky jednotek (SVJ).
 • Zpracování zpráv o hospodaření pro shromáždění vlastníků jednotek (SVJ).
 • Návrh a kalkulace příspěvku na fond oprav.

Rozsah správní činnosti se řídí podle Vašich individuálních přání a potřeb. Tím je možná paušální dohoda až po individuálním vyúčtování nákladů.

TECHNICKÉ SLUŽBY

 • Pravidelná kontrola technického stavu nemovitosti.
 • Zajištění údržby a oprav nemovitosti.
 • Uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli služeb (dodávka tepla a teplé vody, elektřiny, vody, plynu atd.).
 • Odečty poměrových měřidel a vodoměrů pro účely vyúčtování.
 • Zajištění nepřetržité havarijní služby.
 • Úklid nemovitosti a údržba zeleně.
 • Vedení dokumentace spojené se spravovanou nemovitostí.
 • Zajištění pravidelných revizí dle příslušných prováděcích předpisů.
 • Sjednávání a uzavírání pojistných smluv a zastupování majitelů při likvidaci pojistných událostí.
 • Zajištění rekonstrukcí (projektová dokumentace, výběr dodavatelů, komunikace s úřady, kontrola a přejímání prací).
 • V rámci technické správy používáme kromě vlastních pracovníků služeb partnerských firem, za které neseme plnou odpovědnost.

PRÁVNÍ A REALITNÍ SLUŽBY

 • Příprava nájemních smluv.
 • Právní poradenství v oblasti vymáhání pohledávek.
 • Podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí.
 • Odborné konzultace z oblasti vlastnictví nemovitostí.
 • Vypracování stanov pro společenství vlastníků a bytová družstva.
 • Zajišťování pronájmů bytových a nebytových prostor.
 • Obstarání prodeje domu, bytů či nebytových prostor.

OSTATNÍ SLUŽBY:

 • Organizace schůzí vlastníků bytů.
 • Zastupování vlastníků na základě plné moci vůči třetím osobám.
 • Zajištění znaleckých posudků všeho druhu.
 • Pasportizace bytů a společných částí domu.
 • Součinnost při zajišťování a splácení úvěru při opravě domu.

Další služby dle Vašich požadavků a našich možností na základě smlouvy.

ÚČETNICTVÍ

VE SPOLEČNOSTI DR. BERNHARDA STEINERA ZABÝVAJÍCÍ SE SPRÁVOU NEMOVITOSTÍ

Chcete se o svoji nemovitost starat sami, ale účetnictví je pro Vás příliš náročné nebo Vám chybějí nutné prostředky?

Nabízíme našim klientům účetnictví pro jejich nemovitost nebo jejich firmu. Tím ušetříte mnoho času. Díky našemu know-how a mnohaletým zkušenostem Vám poskytneme kompetentní poradenství.

Účetnictví se vede podle platných zákonů. Zpracujeme příslušná daňová přiznání. Obdržíte jejich kopii v českém jazyce a na přání i ve Vaší mateřštině.

PROČ ...

DR. BERNHARD STEINER – SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R. O. ?

Protože Vám můžeme jako dceřiná společnost nejstarší štýrské firmy zabývající se správou nemovitostí nabídnout více než 90 let zkušeností.

Protože pohotové řešení problémů je pro nás výzvou. Tato řešení jsou zaručena díky našim samostatně a zodpovědně pracujícím a plně kompetentním odborným pracovníkům.

Naši pracovníci se seznamují s objekty a zbaví Vás každodenních starostí s péčí o Vaši nemovitost, s vyřizováním byrokratických záležitostí i s řešením případných nepříjemných neshod s nájemci, sousedy, úřady a podobně.

Protože máme, navzdory naší tradici, mladý a výkonný tým, který je schopen splnit výše uvedené požadavky.

Protože máme k dispozici nejlepší technické vybavení, které umíme výborně používat podle konkrétních požadavků jednotlivých objektů, respetive podle přání našich zákazníků.

HISTORIE

FIRMY DR. BERNHARD STEINER – SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R. O.

V roce 1920 založil Karl Steiner ve Štýrském Hradci domovní správu.

Roku 1931 začal syn zakladatele – Kurt Steiner – vést velmi úspěšnou společnost.

V roce 1978 převzal firmu vnuk a nynější majitel, Dr. Bernhard Steiner. Pod jeho vedením se firma v Rakousku vyvinula v jednu z největších a nejváženějších podniků svého druhu.

V roce 1991 získal Dr. Bernhard Steiner na vídeňské univerzitě titul Odborný poradce pro oblast nemovitostí.

Roku 1992 založil Dr. Bernhard Steiner dceřinou společnost v Praze. Následně, po trvalém přesídlení do Prahy, prodal správní firmu v Rakouskuo a věnoval se plně firmě v Praze.

2008 nastoupil do firmy Dr.Bernhard Steiner – Správa nemovitostí spol. s r.o., syn pana Dr. Bernhard Steinera – Mag.(FH) David T. Steiner, který vystudoval na vysoké škole Facility Management a během školních let získal praxi v rakouské správní firmě.

2010 převzal vedení firmy Dr.Bernhard Steiner – Správa nemovitostí spol. s r.o. nynější majitel, pan Mag.(FH) David T. Steiner.

Dnes, po více než 20 letech činnosti na českém trhu, spravuje firma Dr. Bernhard Steiner – správa nemovitostí spol. s r.o. obytné domy, obchodní a administrativní centra v Praze, ve středních, severních a jižních Čechách pro širokou skupinu zákazníků.

KONTAKT

Impressum

Dr. Bernhard Steiner – Správa nemovitostí spol. s r.o.
Evropská 207
161 00 Prague 6, Czech Republic

IČ: 480 29 408 | DIČ: CZ 480 29 408

Tel.: +420 220 611 233 | Fax: +420 220 562 296

E-Mail: office@drsteiner.cz


ELEKTROMOBILITA - DR.BERNHARD STEINER - SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL.S R.O.
(CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018159)